Kuidas osta?

1. Vali välja sobivad riided ning õige suurus. Seejärel vajuta nuppu «Lisa ostukorvi». Ostukorvi sisu saad näha liikudes kursoriga paremalpool nurgas olevale märgistusele “ostukorv”. Samas kohas saad vormistada ka tellimuse. Ostukorvi sisu saab vajadusel muuta. Peale tellimuse tegemist saate tellimust kinnitava e-maili.
2. Tellitud tooted pannakse teele samal päeval — tingimusel, et laekumine on jõudnud meile hiljemalt kell 16.00. Tellitud kauba toimetab sinuni SmartPost või Omniva. Tellitud kauba saab kätte 3 tööpäeva jooksul.

NB! Toote pakendi peal olevad suurusnumbrid võivad erineda poes kirjas olevast suurusest. Kuna eri tootjate mõõdud on täiesti erinevad, siis märgime e-poes toodete suurused Eesti suurustele vastavates suurustes.

Üldine

1. Müügitingimused kehtivad LAIV.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Laiv Invest OÜ (edaspidi ka LaivInvest) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2. Laiv Invest jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

Hinnainfo

1. Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2. LAIV INVEST OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

Müügilepingu jõustumine

1.1 Kauba müügilepinguga kohustub Laiv Invest andma Tarbijale üle olemasoleva kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub laiv.ee veebipoele tasuma Kauba eest esitatud tellimusel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
1.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
1.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Laiv Invest pangakontole.

 

LAIV.EE Facebooki lehelt tellimise erisused
2.1 Tellimus loetakse esitatuks Laiv.ee Facebooki lehel tootepostituse alla kommenteerimisega, kui ostja avaldab kommentaaris soovi toote ostmiseks.
2.2 Müügileping loetakse sõlmituks, kui Laiv.ee kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse.
2.3 Laiv.ee Facebooki lehe kaudu esitatud tellimustele kohaldub käesolevates müügitingimustes sätestatud taganemise kord.

Kohaletoimetamine

1. Pärast müügilepingu jõustumist jõuab kaup tarbijani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
2. Laiv Invest ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida laiv.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Pretensioonide esitamise kord

1. Veebipood laiv.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood laiv.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4. Puudusega kauba parandamine või asendamine toimub vastavalt võlaõigusseadusele § 222 ja 223.
Kuni 6 kuu jooksul kauba üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse avalduse esitaja. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.
Vastavalt võlaõigusseadusele 222 ja 223 võib avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda kauplejalt:esmajärjekorras asja parandamist

  • asja asendamist, kui kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid
  • oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

5. Veebipood laiv.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@laiv.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt laiv.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel laiv.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood laiv.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal on õigus nõuda viivist kui kaupleja ei tagasta raha õige aja jooksul.
10.  Vastavalt hooldusjuhisele, peavad olema pretensiooni toodav/saadetud toode puhastatud.

Toote tagastamine või ümbervahetamine

1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
2. Kui Tarbija soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest.
3. Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Täidetud tagastus/taganemis avaldus saata koos tagastatud toodetega Müüjale. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-postiaadressile kinnituse Tagastus/taganemisvormi leiab SIIT.
4. Postita tagastatav toode Omniva või SmartPosti Pakiaautomaati: Tähesaju Selver(Harjumaa)
Telefoni number: +3725533942.
Saaja: Laiv Invest OÜ
Tagastuse puhul tuleb tagasi saadetava paki postikulu tasuda otse pakiautomaati
5. Rahatagastuse korral tehakse tagastus samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti, 30 päeva jooksul alates tagastusavalduse esitamisest.
7. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-posti aadressile kinnituse.

Isikuandmete töötlemine

1. Tarbija annab Laiv Invest veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2. Laiv Invest on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Laiv Invest veebilehel.
5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Laiv veebipoel ligipääs.

Fotode autoriõigused

Kõik Laiv veebilehel ja Facebooki lehel olevad fotod on Laiv Invest omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega. Nende kopeerimine, levitamine või mõnel muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta on keelatud.

Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni pole

1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.
2. Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.

Kuidas osta?

1. Vali välja sobivad riided ning õige suurus. Seejärel vajuta nuppu «Lisa ostukorvi». Ostukorvi sisu saad näha liikudes kursoriga paremalpool nurgas olevale märgistusele “ostukorv”. Samas kohas saad vormistada ka tellimuse. Ostukorvi sisu saab vajadusel muuta. Peale tellimuse tegemist saate tellimust kinnitava e-maili.
2. Tellitud tooted pannakse teele samal päeval — tingimusel, et laekumine on jõudnud meile hiljemalt kell 16.00. Tellitud kauba toimetab sinuni SmartPost või Omniva. Tellitud kauba saab kätte 3 tööpäeva jooksul.

NB! Toote pakendi peal olevad suurusnumbrid võivad erineda poes kirjas olevast suurusest. Kuna eri tootjate mõõdud on täiesti erinevad, siis märgime e-poes toodete suurused Eesti suurustele vastavates suurustes.

Üldine

1. Müügitingimused kehtivad LAIV.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Laiv Invest OÜ (edaspidi ka LaivInvest) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2. Laiv Invest jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

Hinnainfo

1. Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2. LAIV INVEST OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

Müügilepingu jõustumine

1.1 Kauba müügilepinguga kohustub Laiv Invest andma Tarbijale üle olemasoleva kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub laiv.ee veebipoele tasuma Kauba eest esitatud tellimusel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
1.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
1.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Laiv Invest pangakontole.

 

LAIV.EE Facebooki lehelt tellimise erisused
2.1 Tellimus loetakse esitatuks Laiv.ee Facebooki lehel tootepostituse alla kommenteerimisega, kui ostja avaldab kommentaaris soovi toote ostmiseks.
2.2 Müügileping loetakse sõlmituks, kui Laiv.ee kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse.
2.3 Laiv.ee Facebooki lehe kaudu esitatud tellimustele kohaldub käesolevates müügitingimustes sätestatud taganemise kord.

Kohaletoimetamine

1. Pärast müügilepingu jõustumist jõuab kaup tarbijani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
2. Laiv Invest ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida laiv.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Pretensioonide esitamise kord

1. Veebipood laiv.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood laiv.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4. Puudusega kauba parandamine või asendamine toimub vastavalt võlaõigusseadusele § 222 ja 223.
Kuni 6 kuu jooksul kauba üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse avalduse esitaja. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.
Vastavalt võlaõigusseadusele 222 ja 223 võib avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda kauplejalt:esmajärjekorras asja parandamist

  • asja asendamist, kui kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid
  • oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

5. Veebipood laiv.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@laiv.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt laiv.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel laiv.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood laiv.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal on õigus nõuda viivist kui kaupleja ei tagasta raha õige aja jooksul.
10. Vastavalt hooldusjuhisele, peavad olema pretensiooni toodav/saadetud toode puhastatud.

Toote tagastamine või ümbervahetamine

1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
2. Kui Tarbija soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest.
3. Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Täidetud tagastus/taganemis avaldus saata koos tagastatud toodetega Müüjale. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-postiaadressile kinnituse Tagastus/taganemisvormi leiab SIIT.
4. Postita tagastatav toode Omniva või SmartPosti Pakiaautomaati: Tähesaju Selver(Harjumaa)
Telefoni number: +3725533942.
Saaja: Laiv Invest OÜ
Tagastuse puhul tuleb tagasi saadetava paki postikulu tasuda otse pakiautomaati
5. Rahatagastuse korral tehakse tagastus samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti, 30 päeva jooksul alates tagastusavalduse esitamisest.
7. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-posti aadressile kinnituse.

Isikuandmete töötlemine

1. Tarbija annab Laiv Invest veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2. Laiv Invest on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Laiv Invest veebilehel.
5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Laiv veebipoel ligipääs.

Fotode autoriõigused

Kõik Laiv veebilehel ja Facebooki lehel olevad fotod on Laiv Invest omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega. Nende kopeerimine, levitamine või mõnel muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta on keelatud.

Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni pole

1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.
2. Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.